Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

Η Συμεών Ι. Γαλέτας & ΣΙΑ Ε.Ε. από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της συνεργάζεται με τις δυναμικότερες εταιρείες του κλάδου. Έχοντας ως στόχο τη συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη διευρύνουμε το εμπορικό μας δίκτυο, για την συνεχή προβολή και προώθηση των προϊόντων μας. 

Βασική μας επιδίωξη είναι η αδιάλειπτη βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών, για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη και ανάπτυξη των υπαρχόντων συνεργασιών και την δημιουργία νέων. 

Για προτάσεις συνεργασίας παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

 
Banner
Banner
Banner
SSL Certificates